Enkel Referentie Station RTK

Enkel Referentie Station RTK dienst levert een zeer betrouwbaar en nauwkeurig correcties van een enkel SmartNet referentie station.

Enkel referentie station RTK correcties dienst levert realtime correcties van het dichtstbijzijnde SmartNet referentie station naar uw rover positie.
Meetnauwkeurigheden tot 2cm in de positie en 4cm in de hoogte worden verkregen met twee-frequentie ontvangers.
De correctie data wordt verstuurd in een gestandaardiseerd formaat (RTCM) met een waarnemingsinterval van 1 seconde.

Aanmelden Abonnement